jurga_akis_logo


Knygos > Apie knygas

Šiame sąraše nėra eilinių anotacijų apie išleistas J. Ivanauskaitės knygas ir jų sutiktuves.

Šaltenis, Saulius. Viltys ir nusivylimai: Apie 1985 metų prozos debiutus: [rec Pakalnučių metai] // Pergalė, nr 1, 1986, p 138–142.

Gražytė-Maziliauskienė, Ilona. Neprijaukintos generacijos vaikai: [rec Mėnulio vaikai]// Akiračiai, 1989, nr 6; Tas pat in: Gražytė-Maziliauskienė, Ilona. Idėjų inventorius: Literatūros kritika. – V.: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004, p 156–165.

Vabuolas, Jonas. Suicidinės tendencijos // Pergalė, nr 5, 1989, p 129–134.

Nazaraitė, Edita. Jurgos Ivanauskaitės „Kaip užsiauginti baimę“ // Draugas, 1990 rugsėjo 22.
Du žvilgsniai į Ivanauskaitės „Mėnulio vaikus“. Melnikas, Petras. Bešakniai medžiai nuodinguose vandenyse.

Šoliūnas, Jonas. Apie nužudyto Dievo vaikus // Draugas, 1991 lapkričio 9.

Dautartienė, Margarita. Meilė ir mirtis: [rec Pragaro sodai] // Metai, nr 4,1993, p 144–146.

Vanagaitė, Gitana. Ar tikrai erotinis romanas?: [Ragana ir lietus] // Literatūra ir menas, 1993 rugpjūčio 21.

Čepaitė, Zita. Apie raganas ir dorovės prievaizdus: [Ragana ir lietus] // Akiračiai, nr 10, 1993, p 9–10.

Baliukonytė, Onė. Į dykumą?: [Ragana ir lietus] // Literatūra ir menas, 1993 spalio 2.

Kubilius, Vytautas. XX amžiaus literatūra: Lietuvių literatūros istorija. – V.: Alma littera, 1995, p 654–657.

Rubavičius, Vytautas. Klausimas: kaip sugrįžti į kūną, kad susinaikinęs galėtum išvysti šviesą?: [rec .Agnijos magija] // Lietuvos rytas, 1995 balandžio 7.

Berelis, Guntis. „Ragana ir lietus“. Dialogas su savimi // Literatūra ir menas, 1995 vasario 25.

Valiukėnaitė, Delija. Fantazija ir filosofija Ivanauskaitės prozoje //Metmenys, nr 71, 1996, p 152–166.

Mažeikis, Gintautas. Bohemos magija ir laumių kompleksai // Šiaulių kraštas, 1996 kovo 9.

Kelertas, Violeta. Om Jurga Ivanauskaitės Häxan och regnet // Ariel, no 5/6, 1998, p 48–50.

Šilbajoris, Rimvydas. Post-Soviet Literature in Lithuania: An Overview // World Literature Today, vol 72, no 2, 1998, p 231–240.

Daugirdaitė, Solveiga. Rūpesčių moterys, moterų rūpesčiai. – V.: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2000, p 161–168, 182–189, 191–202, 208–211.

Daugirdaitė, Solveiga. Nublokšti – iš kur ir kur: [rec. Sapnų nublokšti] // Šiaurės Atėnai, 2000 birželio 3.

Rubavičius, Vytautas. Kelionė į Neten ir atgal: [rec Sapnų nublokšti] // Metai, nr 8–9, 2000; Tas pat in: Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos, VI. - V.: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007, p 89–92.

Jarvis, Howard. A Colorful Bird in Pale Land. Why Jurga Ivanauskaitė‘s books are crying for translation // Central Europe Review, Vol 2, no 27, 10 July 2000.

Lukšytė, Jolita. Dailiosios lyties mito transformacijos J. Ivanauskaitės ir R. Gavelio romanuose, in: Kūnas lietuvių kultūroje: straipsnių rinkinys / Sud. V. Butkus. – Šiauliai: Litera, 2000.

Berelis, Guntis. Jurgas Ivanauskaites ceļojums uz Austrumzemi // Diena, 2001 spalio 16.

Daujotytė, Viktorija. Jurga Ivanauskaitė: provokuojanti, in: Daujotytė, Viktorija. Parašyta moterų. – V.: Alma littera, 2001, p 735–746.

Plasche, Lilo. Von Trämen verweht // Thüringen Allgemeine. 23.10.2002.

Twrsnick, Bettina. Litauens Frauen und ihre Literatur // Virginia, no 32, 2002, p 20–22.

Beresnevičius, Gintaras. Erzacinės civilizacijos aušra: [rec Placebas.] // Literatūra ir menas, 2003 spalio 3.

Baliutytė, Elena. Dviguba Kolumbė: [rec Kelionių alchemija] // Klėja, nr 6, 2003. Prieiga per internetą: http://www.moterys.lt/assets/leidiniai/indexf209-2.html?show_content_id=563

Peluritytė, Audinga. Penkios tezės vietoj recenzijos apie naująją Jurgos Ivanauskaitės knygą: [rec Placebas] // Šiaurės Atėnai, 2003 spalio 11; Tas pat in: Peluritytė, Audinga. Senieji mitai, naujieji pasakojimai: Apie naujausią lietuvių literatūrą. – V.: Gimtasis žodis, 2006, p 349–352.

Peluritytė, Audinga. Egzotinė vaizduotė: Jurga Ivanauskaitė, in: Naujausioji lietuvių literatūra /1988-2002 /. – V.: Alma litera, 2003, p 210–213.

Urba, Kęstutis. Literatūra vaikams ir paaugliams, in: Naujausioji lietuvių literatūra / 1988-2002 /. – V.: Alma litera, 2003, p 284–285.

Scholz, Kai-Uwe. Auf ganz eigene Art // Merian, no 10, 2003, p 46–54.

Andrijauskas, Antanas. Jurgos Ivanauskaitės orientalizmas // Metai, nr.11, 2003, p 96–101.

Jurčiukonytė, Agnė. Alcheminis santykis: globalinė kultūra ir lietuvių kelionių literatūra // Knygų aidai, nr 3, 2003, p 14–16.

Jurčiukonytė, Agnė. Journey to the Self // The Vilnius Review, no 14, 2003.

Jurčiukonytė, Agnė. Romanas ir kiti placebai // Knygų aidai, nr 5, 2003, p 12–15.

Mikelaitis, Gediminas. Jurga Ivanauskaitė teologų taikiklyje // Knygų aidai, nr 5, 2003, p 22.

Beresnevičius, Gintaras. The Down of Ersatz Civilisation // The Vilnius Review, no 15, 2004, p 7–10.

Daugirdaitė, Solveiga. Motherhood in the Texts of Contemporary LithuanianWomen Writers // Lituanus, vol 50, no 2, 2004, p 14–23.

Špokienė, Diana. Searching elsewhere for the true self: Jurga Ivanauskaitės novel Gone with Dreams // Lituanus, Vol 50, no 3, Fall 2004, p 40–52; Prieiga per internetą: http://www.lituanus.org/2004/04_3_4Spokiene.htm .

Susitikimas su Jurga Ivanauskaite: dvi improvizacijos. Zelčiūtė, Dovilė. Ten aukštai... Ruseckaitė, Aldona. Atsiprašau autorės – tai ir mano karma: [rec Šokis dykumoje] // Nemunas, 2005 vasario 10-16.

Lučiūnienė, Goda. J. Ivanauskaitės ilgesio miniatiūros: [rec Šokis dykumoje]. // Literatūra ir menas, 2005 kovo 18.

Jonušys, Laimantas. La novelle prose lituanienne (1989-2005) // Cahiers Lituaniens, no 6, 2005, p 45–56.

Йонушис, Лаймантас. Взгляд на новую литовскую прозу // Дружба народов, no 12, 2005, p 130–133.

Petrošius, Donatas. Lietuviškieji drugeliai, arba Chaoso teorija pagal Jurgą Ivanauskaitę: [rec Miegančių drugelių tvirtovė] // Panorama, 2005 gruodžio 3.

Kazlauskaitė, Giedrė. Let Sleeping Butterflies lie // The Vilnius Review, no 19, 2006, p 86–88.

Kazlauskaitė, Giedrė. Puslapių drugeliai: [rec Miegančių drugelių tvirtovė] // Šiaurės Atėnai, 2006 sausio 7.

Sprindytė, Jūratė. Prozos būsenos, 1988-2005. – V.: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2006, p 46, 56, 82–85, 87–88, 274.

Kelertas, Violeta. Foot-Loose and Francy-Free: The Postcolonial Lithuanian Encounters Europe, in: Baltic Postcolonialism. – Amsterdam; New York, 2006, p 451–460.

Kelertienė, Violeta. Kita vertus...: straipsniai apie lietuvių literatūrą. – V.: Baltos lankos, 2006, p 130–135.

Lukšytė, Jolita. Postmodernizmo ir feminizmo diskursai Jurgos Ivanauskaitės romanuose, in: Acta humanitarica universitatis Saulensis, – Šiauliai, 2006, p 263–275.

Kalnina, Guna. Šambaliešu vēstules: [rec Sapnų nublokšti latvių k] // Kultūras Forums, 2007 01 26.

Ceplis, Rimands. Kosmiskās apziņas sapnis: [rec Sapnų nublokšti latvių k] // Kultūras diena, 2007 01 12;

Ceplis, Rimands. Kosminės sąmonės sapnas // Šiaurės Atėnai, 2007 sausio 27.

Baranova, Jūratė. Filosofija ir literatūra: priešpriešos, paralelės, sankirtos. - V., Tyto alba, 2006, p 319–325, 328–336, 373–374.

Baranova, Jūratė. Mirties ir meilės sąsajos Jurgos Ivanauskaitės kūryboje // Literatūra ir menas, 2006 sausio 27.

Baranova, Jūratė. Kodėl skaitytojai renkasi Jurgą Ivanauskaitę // Šiaurės Atėnai, 2006 kovo 4.

Peluritytė, Audinga. Pasaulis ir jo pabaiga be pabaigos pagal Jurgą Ivanauskaitę: [rec. Miegančių drugelių tvirtovė] // Nemunas, 2006 sausio 12-18; Tas pats in: Peluritytė, Audinga. Senieji mitai, naujieji pasakojimai: Apie naujausią lietuvių literatūrą. – V.: Gimtasis žodis, 2006, p 353–359.

Šerelytė, Renata. Amžiaus krizės romanas: [rec Miegančių drugelių tvirtovė] // Metai, Nr.3, 2006.

Navakas, Kęstutis. Knygų žiurkės etažerė (XXIII): [rec Odė džiaugsmui] // Nemunas, 2007 kovo 8–14.

Kudirkienė, Lilija. Jurga Ivanauskaitė. Odė džiaugsmui: Eilėraščiai, Vilnius: Tyto alba, 2007, in: Tautosakos darbai. XXXIV. – V.: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007, p 373–374.

Andrijauskas, Antanas. Žvilgsnis į Jurgos poezijos pasaulį // Naujoji Romuva, 2007, nr 2, p 3–5.

Andrijauskas, Antanas. Orientalistinis Jurgos Ivanauskaitės nomadizmas, in:.Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos, VI. – V.: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007, p 59–81.

Baranova, Jūratė. Neįminta Jurgos mįslė, in: Jurga. Atsiminimai, pokalbiai, laiškai. – V.: Tyto alba, 2008, p 416–439.

Švilpienė, Dovilė. Jurgos Ivanauskaitės „Placebas“ ir „Miegančių drugelių tvirtovė“ – feministinės analizės bandymai // Gimtasis žodis, nr 3, 2008, p 30–39.

Rimkutė, Angėlė. Virtualaus bendravimo pinklės realybėje ir Jurgos Ivanauskaitės romanuose „Ragana ir lietus“ ir „Placebas“ // Literatūra ir menas, 2009 birželio 26.

Jasevičienė, Angelė. Grožis Jurgos Ivanauskaitės romanuose: privilegija ar pasmerkimas // Šiaurės Atėnai, 2009 liepos 17.

Jasevičienė, Angėlė. Bandymas prisijaukinti mirtį: [rec Viršvalandžiai] // Šiaurės Atėnai, 2009 birželio 26.

Čerškutė, Jūratė. Nebaigta asmenybės ir ligos autobiografija (Jurga Ivanauskaitė. Viršvalandžiai) // Metai, nr 3, 2009, p 134–138.

Daujotytė, Viktorija. Salomėja ir Jurga: likimo kūryba // Metai, nr 4, 2009, p 102–111.

Pociūtė, Rima. Jungtuvės su mirtimi: Jurgos Ivanauskaitės „Miegančių drugelių tvirtovė“, in: Pociūtė, Rima. Psiches istorijos: Šiuolaikiniai lietuvių rašytojai psichoanalizės kontekste. – V.: homo liber, 2009, p 252–275.

Rudaitytė, Regina. In search of the self: Jurga Ivanauskaitė‘s A Journey to Shambala, in:Literatūra, 51(4), 2009, p 114–120.

Daugirdaitė, Solveiga. Ivanauskaitė, Jurga, in: 300 Baltic Writers: Estonia. Latvia. Lithuania: A reference guide to authors and their works. – V.: Institute of Lithuanian literature and folklore, 2009, p 109–111.

Vaskelienė, Jolanta. Tikriniai žodžiai – kontekstų ženklai (Jurgos Ivanauskaitės „Odė džiaugsmui“), in: Acta humanitarica universitatis Saulensis, t 8 – Šiauliai: Šiaulių universitetas, 2009.

Jasevičienė, Angelė. Destrukcijos mechanizmai Jurgos Ivanauskaitės romanuose // Naujoji romuva, nr 1, 2010, p 30–32.

Kiauka, Tomas. Ilgesys plius nuodėmė lygu gyvenimas: Dukters palaidūnės kelionė Dievop // Kultūros barai, nr 9, 2010, p 52–53.

Vedreckaitė, Imelda. Kelionė. Keliautojas. Litertūra. - V.: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010, p 187-211.

Brazauskas, Nerijus. XX a.lietuvuų modernistinis romanas: raidos ir poetikos linkmės. - V.: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2010, p 240-247.

Daugintytė, Deimantė. Jurga Ivanauskaitė ir meninio lauko įtampos // Literatūra ir menas, 2011 vasario 11.

Parnell, Christina. Litauen, Europa und Shambala. Der "drite Raum" der Jurga Ivanauskaitė, in: Der weibliche Blick auf den Orent. Reisebeschreibungen europäischer Frauen im Vergleich. - Bern: Peter Lang AG, Internationale Verlag der Wissenchaften, 2011, s. 261-274.