jurga_akis_logo


Biografija > Pro memoria > Rytai - Vakarai: komparatyvistinės studijos VI
2007 m.
Išleista J. Ivanauskaitės atminimui skirta knyga "Rytai - Vakarai: komparatyvistinės studijos VI", parengta Kultūros, filosofijos ir meno instituto (sudarytojas prof. A. Andrijauskas). Bemaž ketvirtį knygos sudaro skyrius "Jurga Ivanauskaitė kaip sociokultūrinis fenomenas".

"Rytai - Vakarai: komparatyvistinės studijos VI",
Vilnius, KFMI l - kla, 2007.

"Pasižymėdama įvairiais gabumais, puikia atmintimi, aštriu kritiniu mąstymu, įžvalgumu, turtinga vaizduote, sugebėjimu siurbti išorinio pasaulio įspūdžius, darbštumu, polinkiu į savianalizę, ji natūraliai ieškojo įvairių kūrybinės saviraiškos būdų ir per visą savo gyvenimą pakeitė daugelį kūrybinės veiklos sričių, kurios papildė vieną kitą ir suformavo savitą Jurgos fenomeną, kuriame jungėsi prozininkės, dramaturgės, poetės dailininkės, žurnalistės, fotografės, eseistės, kultūros antropologės ir kitos intencijos".

A.Andrijauskas. Jurgos Ivanauskaitės orientalistinė nomadologija, in: Rytai - Vakarai: komparatyvistinės studijos VI. - V.; 2007, p 60

"Žvelgdamas į Jurgos nueitą kelią, suprantu, kad savo orientalistinėmis ir humanistinėmis nuostatomis ji buvo unikalus mūsų kultūros reiškinys. Savo talentingomis Tibetui skirtomis publikacijomis ir knygomis Jurga mokė skaitytojus pagarbos kitoms tautoms, kitokių kultūrų tradicijoms, priartino prie Lietuvos šią autentiškos kultūros dar civilizacijos nenuniokotą, tačiau žiaurią kinų okupaciją priverstą kęsti šalį, ir kartu daugelį jos aistringų knygų įkvėptų lietuvių paskatino ten nuvykti".

P. Normantas. Keturis dešimtmečius trukusi Jurgos kelionė, in: Rytai - Vakarai: komparatyvistinės studijos VI. - V.; 2007, p 87.