jurga_akis_logo


Kūrybos paveldo centras > Veikla > Centro uždarymas

Po penkerių metų sėkmingo darbo veiklą baigia viešoji įstaiga Jurgos Ivanauskaitės kūrybos paveldo centras, įsteigtas 2008 m. balandį.

Centro iniciatyva ir pastangomis Vilniuje Aguonų gatvėje, kurioje gyveno Nacionalinės premijos laureatė, rašytoja ir keliautoja J. Ivanauskaitė, įrengtas skveras (archit. V. Kurpienė), čia pastatyta dekoratyvinė skulptūra "Katinas" (skulpt. K. Jaroševaitė) ir atminimo lenta su skvero pavadinimu. Ant namo Aguonų g. 15 / Šaltinių g. 11, kuriame gyveno J. Ivanauskaitė, atidengta memorialinė lenta.

Centro būstinėje, buvusiame J. Ivanauskaitės bute, nuolatos vyko susitikimai su žmonėmis, besidominčiais jos kūryba ir asmenybe. Centras prisidėjo prie atsiminmų knygos „Jurga. Prisiminimai, pokalbiai, laiškai“ (V.: Tyto alba, 2008) rengimo ir pristatymo visuomenei ir dokumentinio filmo „Šokis dykumoje“ (rež. A. Marcinkevičiūtė) sukūrimo bei pristatymo žiūrovams. 2008 m. Centras kartu su J. Ivanauskaitės knygas leidžiančia leidykla „Tyto alba“ įsteigė Jurgos Ivanauskaitės premiją. Ši premija už lietuvių literatūros kūrinį, atitinkantį formuluotę „Už laisvą, atvirą ir drąsią kūrybinę raišką“, išleistą per dvejus praėjusius kalendorinius metus, skiriama ne vyresniam kaip 45-erių metų autoriui. Tokia amžiaus riba pasirinkta pabrėžiant ryšį su J. Ivanauskaite, kuri Anapilin išėjo sulaukusi 45-erių, 2007 vasario 17 dieną. J. Ivanauskaitės premija kasmet įteikiama tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje. J. Ivanauskaitės premiją – 3000 Lt ir diplomą – yra gavę Kristina Sabaliauskaitė, Renata Šerelytė, Rimvydas Stankevičius, Laura Sintija Černiauskaitė, Gintaras Bleizgys. Uždarius J. Ivanauskaitės kūrybos paveldo centrą, premiją skirs Lietuvos rašytojų sąjunga kartu su leidykla „Tyto alba“.

Centras 2011 m. specialia renginių programa paminėjo J. Ivanauskaitės jubiliejinę 50-mečio sukaktį. Ta proga Vilniaus dailės akademijos parodų salėse „Titanikas“ buvo surengta retrospektyvinė J. Ivanauskaitės dailės kūrinių paroda „Sankryžos“. Talkinant Centrui leidykla „Tyto alba“ išleido parodos katalogą ir paskutinę J. Ivanauskaitės tekstų knygą „Angelo rūbas“ (V., 2011, dail. S. Chlebinskaitė). Kartu su Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokykla (vad. J. Stauskaitė) surengta J. Ivanauskaitės iliustracijų ir šios mokyklos mokinių darbų paroda. Be to, šia proga buvo surengti moksleivių esė ir plakato konkursai. J. Ivanauskaitės kūrybos parodos ir atminimo renginiai 2008-2013 m. taip pat buvo surengti Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Anykščiuose, Jurbarke, Joniškyje, Klaipėdoje, Raseiniuose.

Jubiliejiniais metais Centro iniciatyva Jurgos skvere buvo organizuotas „Poezijos pavasario‘2011“ renginys „Jurgos Ivanauskaitės skaitymai“. Skaitymai skvere vyko ir 2012 m.

Centro steigėjai buvo kino kritikė Izolda Keidošiūtė, J. Ivanauskaitės mama dailės istorikė dr. Ingrida Korsakaitė, televizijos laidų vedėja Edita Mildažytė, J. Ivanauskaitės sesuo etnologė dr. Radvilė Racėnaitė, kultūrologas, rašytojas dr. Vytautas Rubavičius, žurnalistė Ramunė Sakalauskaitė, orientalistas Vytis Vidūnas, teatro kritikė dr. Irena Veisaitė, dailininkė Ramunė Vėliuvienė.

Nuolat pildomoje Centro internetinėje svetainėje (www.jurga-ivanauskaite.lt) susisteminta gausi informacija apie rašytojos ir dailininkės kūrybą ir veiklą, taip pat ir Centro nuveiktus darbus.


Jurgos Ivanauskaitės kūrybos paveldo centro valdyba

2013 06 11